Dra. Andrea Aniento Palomino
Dra Andrea Aniento
Currículum
• Llicenciada en Odontologia l'any 2000 per la Universitat de Barcelona.
• Curs de Postgrau en Pròtesi dental (Dr Ernest Mallat Callís), per la Societat Catalana d'Odontologia i Estomatologia (SCOE), de la "Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut, de Catalunya i Balears".
Curs bàsic teòric-pràctic de Cirurgia bucal. Dr Cosme Gay. Barcelona, 2003.
Postgrau Acadèmic d'Implantologia, dirigit pel Dr Joan Pi Urgell. Barcelona, 2005-2006.
Postgrau Acadèmic en Pròtesi, dirigit pel Dr Ernest Mallat Callís. Barcelona, 2009-2010.
• Assistent a nombrosos cursos, reunions, seminaris i congressos de l'especialitat.

• Membre de diverses societats científiques (SEPES i SCOE).
• Experiència professional com a col·laboradora en Odontologia General i pròtesi en diverses clíniques dentals.