Dr. Josep M Casanellas Bassols
Animació "Sobredentadura remobible sobre barra implants"