Dr. Josep M Casanellas Bassols
Animació "Pont sobre dents naturals"