Dr. Josep M Casanellas Bassols
Animació "Corona sobre pont unitari"